Klienci ostateczni

Jeśli prezentowany w niniejszym serwisie www produkt posiada określoną cenę, należy traktować ją orientacyjnie. Ceny te nie zawierają bowiem dodatkowych kosztów takich jak:
   - opracowanie graficzne,
   - wykonanie przygotowalni , zamówionych symboli graficznych oraz matryc,
   - nanoszenia logotypów firmowych,
   - transportu poza obszarem Warszawy.

Termin dostawy upominków ustala się każdorazowo przy przyjmowaniu zlecenia.

Przy realizacji zamówień indywidualnych / specjalnych możemy ustalić
minimalne ilości niektórych produkcji ,wynikających z warunków technicznych
i / lub technologicznych ewentualnej realizacji zlecenia .